Knäpp-på-hylsa, vit

Kabelmärkning, Typ STD
Knäpp-på-hylsa på monteringsstavar Vinkelskurna öppna märkhylsor för fastsatt kabel.
Tio monteringsstavar med 30 hylsor per stav. 300 hylsor per förpackning.
Material: Copolymer, vit med svart tryck.
Tecken: 0-9 A-Z, plus, minus, jord, streck, DC, blank.